Opći uvjeti poslovanja

DOSTAVA

Dostava naručenih proizvoda za područje Republike Hrvatske obavlja se tvrtkom specijaliziranom za dostavu odabranom od strane H.L.M. Centar d.o.o.

Proizvodi koji su dostupni za promptnu isporuku (lager program) isporučuju se u roku od 10 radnih dana počevši od sljedećeg radnog dana od potvrde o kupnji. Za proizvode koji nisu odmah dostupni za isporuku (protuprovalna protupožarna vrata), rok isporuke je 40 dana od potvrde o kupnji.

Naručene proizvode Kupac isto tako može preuzeti osobno u proizvodnji H.L.M. Centar d.o.o., Zagreb-Stenjevec, Dubravica 3 (prilaz iz Samoborske ceste), svaki radni dan od 9-15.30h.

Trošak dostave se obračunava prema udaljenosti, odnosno lokaciji na koju dolazi dostava, prema troškovniku dostavne službe.

H.L.M. Centar dostava za Hrvatsku iznosi 87,50 € (659,27 kn)/kom, za ostale EU zemlje 312,50 € (2.354,53 kn)/kom, odnosno prema važećoj trenutnoj akciji.

Dostava se obavljado ulaza u objekt adrese navedene pri narudžbi. Dostavljač nije dužan nositi robu dalje od ulaza adrese naznačene kao adresa dostave robe. U slučaju nemogućnosti dostave na adresu koju je Kupac naznačio, Kupac snosi troškove ponovne dostave na istu ili drugu adresu.

 

OŠTEĆENJE U TRANSPORTU

Kupac je prilikom preuzimanja proizvoda dužan provjeriti eventualna oštećenja i odmah ih reklamirati dostavnom djelatniku koji je robu dostavio, obavezno dokumentirati, slikati, oštećenja, odnosno odbiti preuzeti pošiljku na kojoj su vidljiva znatna vanjska oštećenja, uslijed kojih je moguće da je došlo do oštećenja proizvoda. Ukoliko nakon preuzimanja i otvaranja pošiljke primijetite nedostatke ili oštećenja u najkraćem mogućem roku ih prijavite na info@hlmcentar.hr u roku 24 sata od preuzimanja paketa.

 

JAMSTVO

Za sve proizvode za koje Prodavatelj daje jamstvo vrijede jamstveni uvjeti navedeni u jamstvenom listu. Prodavatelj jamči da će proizvod koji se koristi sukladno priloženim uputama i jamstvenom listu u jamstvenom roku pravilno funkcionirati. U slučaju kvara i drugih mogućih nedostataka Prodavatelj se obvezuje da će izvršiti popravak u razumnom roku ili zamjenu proizvoda sukladno Zakonu o obveznim odnosima. Pravo na korištenje jamstva ostvaruje se isključivo uz predočenje računa. Kupac je dužan čuvati jamstveni list i račun.

 

REKLAMACIJE

Način rješavanja potrošačkih pritužbi
Sve pritužbe šalju se u pisanom obliku nainfo@hlmcentar.hrili na adresu tvrtke, a za sve dodatne informacije slobodno se obratite na telefon 01 3896 722.

Sve pritužbe rješavaju se odmah po primitku, najkasnije u roku 3 radna dana od primitka reklamacije.

Odgovor na reklamaciju možete očekivati u roku od 3 dana, a ukoliko takav ne uslijedi slobodni ste obratiti se udruzi za zaštitu potrošača ili nadležnom inspektoratu.

 

ODGOVORNOST ZA MATERIJALNE NEDOSTATKE

Ako Kupac utvrdi da kupljeni proizvod ima nedostatke mora se obratiti Prodavatelju i reklamirati proizvod. Na Vaš prigovor odgovoriti ćemo u roku od 3 dana, te ako utvrdimo da nedostatak, u skladu sa Zakonom o obveznim odnosima postoji, otkloniti ćemo nedostatke ili zamijeniti proizvod novim, odnosno, ako navedeno nije moguće u cijelosti vratiti uplaćeni iznos.

Prodavatelj će odobriti povrat robe Kupcu s instrukcijama za povrat robe.

Prodavatelj odgovara za materijalne nedostatke stvari koje je ona imala u trenutku prijelaza rizika na Kupca, bez obzira na to je li mu to bilo poznato. Prodavatelj odgovara i za one materijalne nedostatke koji se pojave nakon prijelaza rizika na Kupca ako su posljedica uzroka koji je postojao prije toga.

Prodavatelj ne odgovara za nedostatke ako su u trenutku sklapanja ugovora bili poznati Kupcu ili mu nisu mogli ostati nepoznati.

Smatra se da nisu mogli ostati nepoznati Kupcu oni nedostaci koje bi brižljiva osoba s prosječnim znanjem i iskustvom osobe istog zanimanja i struke kao Kupac mogla lako opaziti pri uobičajenom pregledu stvari.

Kupac je dužan primljenu stvar na uobičajeni način pregledati, čim je to prema redovnom tijeku stvari moguće, te o vidljivim nedostacima obavijestiti Prodavatelja u roku od osam dana, inače gubi pravo koje mu po toj osnovi pripada.

Kada je pregled izvršen u nazočnosti obiju strana Kupac je dužan svoje primjedbe zbog vidljivih nedostataka priopćiti Prodavatelju odmah, inače gubi pravo koje mu po toj osnovi pripada.

Ako je nedostatak neznatan Kupac nema pravo na raskid ugovora, ali mu pripadaju druga prava iz odgovornosti za materijalne nedostatke uključujući i pravo na popravljanje štete.

Troškove otklanjanja nedostatka i predaje druge stvari bez nedostatka snosi Prodavatelj.

 

JEDNOSTRANI RASKID UGOVORA

Kupac ima pravo jednostrano raskinuti ugovor u roku od 7 dana, bez navođenja razloga za raskid. Da biste mogli ostvariti pravo na jednostrani raskid ovoga Ugovora o svojoj odluci o jednostranom raskidu ugovora morate nas obavijestiti prije isteka roka i to nedvosmislenom izjavom poslanom poštom na adresu tvrtke ili elektroničkom poštom na adresu info@hlmcentar.hr u kojoj ćete navesti svoje ime i prezime, adresu, broj telefona, telefaksa ili adresu elektroničke pošte. Potvrdu primitka obavijesti o jednostranom raskidu ugovora dostaviti ćemo Vam, bez odgađanja, elektroničkom poštom.

Ugovor je raskinut u trenutku kada je Prodavatelj primio obavijest o raskidu.
Smatra se da je ugovor raskinut na vrijeme, ako je obavijest o raskidu upućena unutar predviđenog roka od 7 dana od preuzimanja robe.
U slučaju raskida ugovora Kupac je dužan o svom trošku vratiti proizvod Prodavatelju.
Kupac ne odgovara za štetu koju je Prodavatelj pretrpio zbog raskida ugovora.
Prodavatelj će u roku od 7 dana, od dana primitka pisane obavijesti o raskidu, vratiti Kupcu cjelokupan iznos koji je Kupac do trenutka raskida platio na temelju ugovora, uključujući i trošak dostave robe koju je Kupac platio Prodavatelju, ali ne prije primitka robe koja je predmet povrata. Povrat novca biti će obavljen na isti način na koji je Kupac obavio uplatu.
Proizvod mora biti u originalnoj neoštećenoj ambalaži, mora biti neoštećen i ispravan, ne smije imati vidljive tragove korištenja, ne smije biti sastavljen, ne smiju biti vidljivi tragovi sklapanja na sastavnim dijelovima, mora biti sa svim dijelovima i s pripadajućim priborom. Prilikom povrata robe potrebno je vratiti i jamstveni list. Trošak povrata robe snosi Kupac.

Ako Kupac vrati proizvod bez originalne ambalaže i/ili s manjim oštećenjima i/ili sa znakovima korištenja pozivajući se na odredbe o jednostranom raskidu ugovora na daljinu, zbog čega Prodavatelj neće moći prodati proizvod kao nov, unaprijed se procjenjuje šteta na vrijednost 40 % plaćene maloprodajne cijene proizvoda. Prihvaćanjem ovih Uvjeta poslovanja Kupac unaprijed pristaje da se navedeni iznos štete umanji od povrata sredstava. Sva šteta koja prelazi ovaj iznos smatra se većim oštećenjem te Prodavatelj nije dužan izvršiti povrat sredstava. Ako je proizvod vraćen neispravan, s većim oštećenjima ili bez dijelova i dokumentacije te ako se nedostajući dijelovi ne dostave u naknadnom roku od osam dana, smatra se da Kupac nije ispunio obvezu povrata robe te Prodavatelj nije dužan izvršiti povrat uplaćenog novca. Kupac nema pravo na povrat ukoliko je predmet ugovora roba koja je izrađena po specifikaciji Kupca ili na bilo koji drugi način prilagođena Kupcu.

Ukoliko naručena i plaćena roba nije raspoloživa za isporuku u dogovorenom roku H.L.M. Centar će Kupcu ponuditi zamjensku robu po izboru Kupca ili napraviti povrat sredstava u visini uplaćenog iznosa na račun kupca.

Kada je Kupac pravna osoba na njega se ne primjenjuje pravo na jednostrani raskid ugovora u roku od 7 dana. Kod pravnih osoba primjenjuje se Zakon o obveznim odnosima i Zakon o elektroničkoj trgovini.

 

Obilježja robe
Svi su proizvodi višestruko fotografirani, a fotografije su visoke rezolucije te su isto tako glavna obilježja proizvoda popraćena tekstualnim opisom.

Fotografije proizvoda na web straniciwww.hlmcentar.hr ilustrativne su prirode, pogotovo određene nijanse boja te se ne moraju uvijek i u svim detaljima podudarati sa stvarnim proizvodima.

Uz proizvode koji se nalaze na web stranicama nastojimo dati što precizniji opis te sliku proizvoda u što boljoj rezoluciji, no unatoč tome ne možemo preuzeti odgovornost za potpunu identičnost isporučenog proizvoda s onime prikazanim na fotografijama. U tom se slučaju ne radi o nedostatku proizvoda te Vas molimo da u slučaju bilo kakve dileme kontaktirate H.L.M. Centar.

 

Zaštita podataka (GDPR)

Izjava o zaštiti privatnosti podataka uređuje način postupanja s Vašim osobnim podacima koji se prikupljaju i obrađuju prilikom posjeta internet stranici te primjenu kolačića (cookies) na internetskim stranicama.

Ovom Izjavom obvezujemo se da ćemo zaštiti privatnost korisnika, kupaca i posjetitelja naše Internet stranice te sigurnost osobnih podataka koji su nam dostupni putem gore navedene stranice.

Korištenjem ove Internet stranice suglasni ste s načinom prikupljanja i obrade podataka opisanim u ovoj Izjavi te pohranom i pristupom kolačićima na Vašem uređaju.

H.L.M. CENTAR d. o. o. obvezuje se pružati zaštitu osobnim podacima Kupaca tako da prikuplja samo nužne, osnovne podatke o kupcima/korisnicima koji su nužni za ispunjenje naših obveza; informira Kupce o načinu korištenja prikupljenih podataka, redovito daje Kupcima mogućnost izbora o upotrebi njihovih podataka, uključujući mogućnost odluke žele li ili ne žele da se njihovo ime ukloni s lista koje se koriste za marketinške kampanje.

Osobni podatak je svaki podatak koji se odnosi na pojedinca čiji je identitet utvrđen ili se može utvrditi, izravno ili neizravno.

Registracijom na mrežnoj stranici www.hlmcentar.hr , kupnjom kao gost ili pristupanjem samoj stranici Kupac daje suglasnost da Prodavatelj obrađuje njegove osobne podatke navedene u registracijskom obliku te podatke o narudžbama, kao i podatke dostupne u procesu plaćanja usluge i dr. podatke. Ti se podaci koriste u svrhu sklapanja i izvršenja ugovora te u svrhu upoznavanja Prodavatelja s kupovnim navikama Kupaca, kao i u informativne svrhe te svrhe promidžbe usluga i proizvoda Prodavatelja. Prodavatelj se obvezuje čuvati privatnost osobnih podataka svih Kupaca te će s njima postupati u skladu sa Zakonom o zaštiti osobnih podataka, odnosno drugim primjenjivim propisima. Sve navedene osobne podatke Prodavatelj ne smije neovlašteno upotrebljavati niti učiniti dostupnim trećim osobama, osim kada to poseban zakon dopušta ili je pak potrebno radi ostvarivanja ugovornih obveza.

Svi djelatnici H.L.M. Centar i poslovni partneri odgovorni su za poštivanje načela zaštite privatnosti podataka.

Vaši osobni podaci zaštićeni su u skladu s našom Politikom zaštite osobnih podataka koja osigurava adekvatnu razinu zaštite osobnih podataka u skladu s obvezama koje proizlaze iz Opće uredbe o zaštiti podataka 2016/679 (GDPR) i drugih važećih zakona vezanih uz zaštitu osobnih podataka.

Osobne podatke čuvamo toliko dugo koliko je potrebno da tražena usluga ili usluga za koju ste dali privolu bude pružena, osim ako Zakon ne propisuje drugačije. Podatke koje smo prikupili u svrhu pružanja prodajnih transakcija čuvati ćemo još 12 mjeseci od datuma zadnje transakcije u kojoj su korišteni (npr. transakcija isporuke, dostave, reklamacije i sl.). Prikupljeni podaci brišu se nakon prestanka svrhe za koju su prikupljeni, odnosno prestankom ugovornog odnosa, a podatke koji su prikupljeni zbog obrada koje se temelje na zakonskoj osnovi čuvati ćemo sukladno vremenskim ograničenjima prema zakonskim odredbama (npr. Zakon o računovodstvu).

Ako Kupac ne želi više da Prodavatelj na bilo koji način obrađuje njegove podatke te zahtijeva brisanje podataka, mora to Prodavatelju javiti i to elektroničkom porukom poslanom na adresuinfo@hlmcentar.hr.

ZAMIJENI JEZIK
Košarica